Zemní práce

Přípravné zemní práce zahrnují bourání objektů stojících na pozemku a vyčištění pozemku od různých porostů, keřů, stromů nebo starých pařezů. Stejně tak se k nim počítá i odstranění ornice nebo také staré dlažby, pokud jde již o užívaný pozemek. K přípravným zemním pracím se počítá i svahování pozemku nebo tvorba kaskád, nebo i realizace zpevněné přístupové cesty ke stavbě.

Provádíme zemní práce:

  • přípravné
  • hlavní
  • dokončovací

Pro zemní a výkopové práce máme široký sortiment.

  • Výkopové práce – bagr, minibar, kolové rypadlo
  • Zemní práce – buldozer, těžká technika
  • Bourací a demoliční práce - bourací kladivo

 

CENÍK ZEMNÍCH PRACÍ
RUČNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE CENA DLE HLOUBKY A TYPU ZEMINY
TRAKTOBAGR JCB dle dohody
TRAKTOBAGR JCB S KLADIVEM dle dohody
MINIBAGR CAT PÁSOVÝ dle dohody
NAKLADAČ KOLOVÝ dle dohody