Přípojky inženýrských sítí

Se stavbou základové desky nabízíme realizaci veškerých přípojek na inženýrské sítě, které jsou v místě stavby dostupné.

Případně je možné udělat přípravu připojení z domu na hranici pozemku pro budoucí připojení.

Souběžná výstavba základové desky a přípojek přináší úsporu času i financí. Které se projeví především u výkopových prácí, které jsou prováděny současně se zemními pracemi pro základy.

Proč realizovat s CONDA s. r. o.  přípojky k sítím současně se základovou deskou?

  • Úspora času a financí
  • Jeden dodavatel pro celou zakázku
  • Záruka na celkové dílo
  • Odpadá nutnost koordinovat souběžné práce