Stropní desky s betonovými prefabrikáty

Vysoká únosnost a tuhost konstrukce

Tento systém využívá přesné vybrolisované tvárnice, které se vkládají mezi nosníky. Stropy lze ukládat na cihlové, pórobetonové či betonové stěny s odpovídající únosností. Dle délky rozponu stropu a jeho požadované únosnosti se používají stropní nosníky s ocelovou svařovanou příhradovinou a dolní betonovou skořepinou nebo nosníky z předem předpjatého betonu.

Únosnost stropu též ovlivňuje výška betonové tvárnice a výška vrchní betonové desky. Po zalití stropu vrstvou betonu se vytvoří monolitická deska s nosnými žebry v místě nosníků. Podle definovaných parametrů Vám navrhneme konstrukci stropu a prověříme ji statickým výpočtem.

Stropní konstrukce s betonovými vložkami lze využít pro všechny typy staveb – rodinných a bytových domů, kancelářských nebo průmyslových budov a jsou vhodné i pro rekonstrukce. Systém je možné využít také pro realizaci plochých střech – například pro bungalovy nebo garáže.

Výhody systému

  • Vysoká únosnost vibrolisovaných stropních vložek.
  • Přesný tvar vložek umožňuje rychlou a přesnou montáž.
  • Možnost snížení tloušťky stropu při zachování dostatečné únosnosti.
  • Celá konstrukce stropu již od 14 cm.
  • Variabilní systém s různými typy a velikostmi nosníků a vložek umožňuje navrhnout řešení, které uspokojí veškeré požadavky.