Pěnové sklo

ŠTĚRK Z PĚNOVÉHO SKLA

Pěnové sklo je tepelně izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovaného skla. Má výborné vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. 

Tepelná izolace základových desek

Štěrk z pěnového skla se používá jako tepelně izolační a drenážní podsyp pod základové desky z mnoha důvodů. Nejdůležitější důvody jsou jednoduchost a funkčnost celého principu založení na pěnovém sklu s řadou výhod:

 • Rychlá a snadná instalace
 • Při použití štěrku z pěnového skla není potřeba budovat tak hluboký základ, jako při použití klasického kameniva, což znamená méně práce a nižší náklady na stavební techniku
 • Štěrk z pěnového skla je možné použít jako náhradu extrudovaného polystyrenu a kamenného štěrku v konstrukcích podlahových desek.
 • Pěnové sklo umožňuje použití jako svislá tepelně izolační vrstva zdiva pod povrchem, následně funguje jako tepelná izolace a drenážní těleso zároveň.
 • Použitím kombinace štěrku a desek z pěnového skla získáváte jedinečné řešení tepelné izolace stavby od základů až po střechu

Využitelné vlastnosti:

 • Výborný tepelně izolační materiál
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Minimálně nasákavý podsyp
 • Minimální vzlínavost v násypu
 • Funguje i jako drenážní vrstva, která odvádí vodu pod domem
 • Nízká hmotnost materiálu umožňuje snadnou manipulaci
 • Ekologicky šetrný produkt
 • Rychlejší stavba než u klasických postupů ušetří náklady

Výhody:

 • Kompletní řešení tepelné izolace spodní stavby tepelně izolačním štěrkem
 • Řešení přerušení tepelných mostů vlivem základových pasů
 • Zkrácení doby stavby – nižší pracnost
 • Založení na stejnorodém podloží – celoplošné hutnění zajistí sourodé podkladní vrstvy pod celou stavbou
 • Základová deska optimálně roznáší zatížení stavby
 • Nahrazením polystyrenu v podlaze (při pasivním standardu tl. 250 mm) podsypem z pěnového skla, snížíte výšku zdiva až o jednu vrstvu tvárnic
 • Pěnové sklo je současně drenážní vrstva
 • Částečné odvětrání radonu z podloží – štěrk z pěnového skla  je prodyšný
 • Finančně výhodné řešení v rámci celku stavby – porovnávat vždy celé skladby, včetně konstrukcí podlah
 • Pěnové sklo je (až 20x lehčí než kamenný štěrk)
 • Ekologický recyklát, který je znovu recyklovatelný

Takto řešená základová deska podlaha či střecha za použití pěnového má oproti obvyklým polystyrenovým konstrukcím množství výhod, které šetří spotřebu energie na vytápění budovy. Jedním tahem geniálně jednoduchá konstrukce bez tepelných mostů, a za daleko nižších nákladů na realizaci.

U základových desek, podlah a střech izolovaných pěnovým sklem, nedochází k průchodu chladu do konstrukce stavby a venkovní klima tak neovlivňuje vnitřní teplotu objektu. Pěnové sklo pod základovou deskou a podlahou funguje zároveň jako drenáž. Pěnové sklo díky své unikátní uzavřené struktuře totiž zabraňuje pronikání vlhkosti k základové desce a podlaze a tím zabraňuje dalšímu negativnímu ovlivňování základové desky.

Pěnové sklo se oproti ostatním materiálům řadí mezi moderní stavební tepelné izolace, je ekologické a znovu 100% recyklovatelné. Pěnové sklo splňuje požadavky normy ČSN EN 13055:2 a ČSN EN 13055-1.


Výrobní technologie spočívá ve zpracování odpadových střepů z obalového skla, mezistupněm výroby je skleněná moučka a konečným výrobkem právě pěnové sklo. Při výrobě pěnového skla se používají taková chemická činidla, která nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí a tudíž je výroba jako celek prokazatelně považována za ekologickou.

Chci vědět více o pěnovém skle