Projektová činnost

Zajistíme pro Vás vypracování kompletní dokumentace od architektonické studie, územního a stavebního řízení až po projekt pro realizaci stavby.

Zpracováváme:

  • Architektonické, dispoziční a hmotové studie s odhadem hrubých nákladů na výstavbu. Tato část projektové dokumentace bývá často neprávem opomíjena. Dobře připravená studie mnohdy investorovi v průběhu výstavby ulehčí nejenom nervy a čas, ale i nemalé finanční prostředky, neboť odpadá velká část projekčních řešení ve stylu „pokus – omyl“.
  • Projektová dokumentace pro územní řízení, popř. územní souhlas. Tato dokumentace slouží pro schválení záměru stavby a odsouhlasení umístění stavby do územního celku. Zajišťujeme nejenom vypracování projekční části, ale i inženýrskou činnost potřebnou pro schválení záměru příslušným stavebním úřadem.
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace složí pro povolení stavby příslušným stavebním úřadem. Dokumentace obsahuje veškerá potřebná řešení pro stavbu, bez jednotlivých stavebních detailů a není při ní standardně zpracováván položkový rozpočet a výkaz výměr. Zajišťujeme nejenom vypracování projekční části, ale i inženýrskou činnost potřebnou pro schválení záměru příslušným stavebním úřadem.
  • Tendrová dokumentace, neboli dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace je provedena v takovém rozsahu, aby k ní mohl být vytvořen i odpovídající výkaz výměr a položkový rozpočet. Položkový rozpočet zpracováváme jak s určením konkrétních výrobků (většinou stavby RD pro soukromé investory apod.), tak i bez určení konkrétních výrobků pro potřeby veřejných soutěží.
  • Projekt pro realizaci stavby. Jedná se o dokumentaci, která obsahuje veškeré údaje potřebné ke stavbě vč. dílčích detailů a návrhů dílčích řešení stavby. Jedná se o dokumentaci: Architektonického a konstrukčního řešení stavby včetně statiky, elektro - projekt, vnitřní a vnější rozvody kanalizace, projekty plynu a ústředního vytápění.
    Naše projekty pro realizaci stavby obsahují veškeré údaje potřebné ke stavbě vč. dílčích detailů a návrhů dílčích řešení stavby.

Všechny stupně projektové dokumentace jsou zpracovány v digitální podobě nejmodernějším stavebním programem Graphisoft Archicad 15, vizualizace jsou zpracovány v rendrovacím programu Artlantis studio 2. Díky tomu jsme schopni zákazníkům nabídnout kvalitní a rychlé služby a již na samém počátku prezentovat realistickou vizualizaci jejich domu. 
Při zpracování projektů důsledně uplatňujeme individuální přístup ke klientovi. Pro naše klienty zajišťujeme financování z prostředků dotačního programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat cimburek@condasro.cz, +420 777 27 22 27.