Použití

Po dlouhé době lidé už konečně pochopili, co pro ně znamená pěnové sklo a jeho multifunkčnost. Po Více než pěti letech, co se věnujeme problematice pěnového skla teprve v poslední době je vidět odklon zákazníků od tradičního chápání pěnového skla. V minulosti chápali projektanti i koncoví zákazníci pěnové sklo jenom jako náhradu klasického kameniva pod základovou desku. A stejně, s ním i zacházeli. Základovou desku založili klasickým stylem na základové pasy a pěnové sklo použili jako výplň a drenáž vzniklého stavebního prostoru. Úplně podcenili vynikající hlavní vlastnosti tohoto materiálu. Tepelné mosty vzniklé tímto způsobem zakládání, podceňovali a tvrdili, že pěnové sklo je stejně nevyřeší. Jako jediné řešení považovali krkolomné montáže XPS. A skutečně teprve nyní je vidět ten obrat v myšlení odborné i široké veřejnosti. V diskuzích už zmizela komunikace o použití pěnového skla při klasickém zakládání na základové pasy. Standardem už je použití pěnového skla při zakládání pod plovoucí desku.


Co je to plovoucí základová deska? Zjednodušeně, v dnešní době je možno běžně postavit základovou desku dvěma způsoby (pomíjíme zde pro složitost další konstrukce). Buď na základové pasy, kdy základové zdivo je zakládáno do nezámrzné hloubky. Po vyhotovení tohoto základového zdiva se teprve nahoru postaví základová deska. A nebo, je zde druhý model a tím je plovoucí základová deska. Vyhloubí se výkopová jáma o půdorysu domu širší o cca 50 cm na každou stranu do hloubky cca 60-70 cm. Tento výkop se začistí, dorovná se kamenivem tak aby jáma měla rovné dno. Poté se celý výkop, včetně stěn vyloží geotextílií. Geotextílií proto, aby nedocházelo k průniku pěnového skla do podloží. Poté se položí vrstva pěnového skla. Ideální výška je 40 cm po zhutnění (standart pasivní dům). Zhutnění probíhá ve dvou vrstvách a to v poměru 1:1,3.Proč tolik? Samozřejmě že se nechá dát i menší vrstva, ale vše ostatní, plášť budovy, okna, i střecha se v budoucnu nechá vždy dozateplit, avšak základová deska nikoliv. Po uložení pěnového skla se vše opět přikryje geotextílií. Na takto předpřipravený základ se položí šalování do šalování se vloží dvojité armování s krajovou vázanou výztuží a rozpěrami a rovnou se ukládá beton. Po odbednění této desky se ošetří boční ochranný perimetr opět pěnovým sklem. Tato deska se potom i s pěnovým sklem, chová monoliticky a jakékoli pohyby, a dům se vždy pohybuje, se nepřenášejí do horní stavby. Lidé už pochopili kouzlo a jednoduchost tohoto zakládání. A nejenom u nízkoenergetických a pasivních budov, ale i u normálních zděných domů.

 
Pochopili jsme, že nejenom tepelně izolační vlastnosti pěnového skla jsou jediným přínosem tohoto materiálu. Uvědomili jsme si i jeho další vlastnost, zamezení nasákavosti, která zabraňuje vzlínání vody do horní části stavby, skvělé drenážní vlastnosti a i životnost tohoto materiálu, jenž se blíží nekonečnu. Také jsme pochopili, že základová plovoucí deska s pěnovým sklem funguje pro dům i jako akumulátor tepla. Přes den teplo absorbuje a v noci při nižších teplotách uvolňuje do vnitřních prostor. 


Ale toto vše neznamená, že náš cíl ohledně osvěty je v dohlednu. Několik mýtů musíme ještě vyvrátit. Jakých? Například mýtus, nemýtus, ohledně ceny pěnového skla a ceny zakládání na pěnovém skle. Široká veřejnost si neustále myslí o pěnovém skle jak je drahé, ale realita je jiná. Cena je v dnešní době srovnatelná s ostatními izolačními materiály pro horizontální stavby. Spíše ještě nižší. Nemůžeme srovnávat materiál s životností do 20 let s pěnovým sklem, které tu bude i za 100 let. A jak je to tedy s cenou samotného zakládání ? Jaká je pravda ? Pokud založíte plovoucí základovou desku na pěnovém skle, tato deska bude stejně drahá nebo maximálně o 10 % dražší než deska založená klasickým způsobem, ale co opět ty přidané hodnoty? Nestojí za to si je připlatit. Navíc když v horizontu několika let se vše vrátí na úsporách za energie. Ale i toto už víme jak ještě zlevnit a v dnešní době to umíme. A jak? Unikátní konstrukcí plovoucí základové desky. A v čem spočívá? To malé tajemství je skryto ve slově ,,drátkobeton“. Použitím drátkobetonu ,podstatně snížíte množství a rozsah betonářské oceli používané pro armování základové desky. Čáry máry fuk, a je tu další téma do diskuzí a polemik, ale věřte mi ono to funguje a funguje to dobře, ten ,,drátkobeton“ a za pár let už to bude samozřejmost a nikdo už o tom diskutovat nebude…. . Ale protože jsme profíci tak mezitím opět vymyslíme další ,,problém“, aby bylo o čem si povídat…. .