Izolace základové desky nepodsklepené

Založení na pěnovém skle systémem plovoucí desky (tzn. bezpasové zakládání) skýtá několik výhod:

 • zamezení vzniku tepelných mostů (snížení tepelných ztrát až o 15%)
 • zakládání na stejnorodém podloží (vylepšení statických podmínek podloží)
 • zamezení vzlínání půdní vlhkosti (dáno vnitřní uzavřenou strukturou pěnového skla)
 • založení vhodné pro všechny typy staveb (lehké, těžké zdivo; dřevěná, ocelová konstrukce)

Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla

Kategorie: ZÁKLADOVÁ DESKA NA ZEMINĚ
Konstrukční řešení:

konstrukční řešení

Stavební fyzika :

stavební fyzika

Popis řešení: Jedná se o progresivní systém založení vyztužené železobetonové desky na únosné izolaci - štěrku z pěnového skla. Řešení je použitelné pro založení samostatných rodinných domů i pro větší stavby, bytové domy nebo průmyslové objekty. Stěny jsou tvořeny ztraceným bedněním z EPS a sokl je proveden nenasákavou izolací (XPS, perimetr).
Výhodou je nepřerušená tepelně izolační obálka bez tepelných mostů a velká tepelná stabilita objektu. Tloušťka vrstvy štěrku pěnoskla se stanovuje dle výpočtu, běžně v rozmezí 40 – 60 cm po zhutnění s tzv. protimrazovou clonou, běžně v šířce kolem 60 - 80 cm od okraje ŽB desky.
Omezení použití - toto založení nesmí být navrhováno do základových poměrů s vysokou hladinou spodní vody, aby nedocházelo k dlouhodobému zaplavení izolačního materiálu.
Detail připravil:

logo

Aplikace - důležité body pro správné provedení řešení:

 •  Vrstvení štěrkového pěnoskla do jámy oddělené separační geotextilií v hutnícím poměru 1,3:1, překrytí geotextilií min. 200 g/m2
 •  Ochrana hydroizolace vůči poškození – betonový potěr nebo geotextilie 500 g/m2
 •  Styk pěnoskla a soklové XPS izolace je nutné vycpat přesnými odřezky polystyrenu, případně vyplnit PU lepidlem pro základové izolace
 •  Pro ETICS a napojení na soklovou izolaci platí body uvedené v předchozích detailech
 • Vzduchotěsnou vrstvu tvoří vnitřní omítka, která musí být dotažena až po základovou desku.

Alternativy:

 • různá pozice hydroizolace i nad deskou, případně pouze vodotěsný beton pro nízké radonové riziko.
 • hlazený beton – možnost pokládky nášlapné vrstvy bez dalších mezivrstev. Chráničky a prostupy pro sítě musí být zabudovány do desky.
 • aktivace betonového jádra - umožňuje využít nízkoteplotní systém vytápění a chlazení.

Potřebujete izolaci základové desky?

základní deska

Uvedený obrázek je ilustrativní a zobrazují princip celého založení, pro přesnější informace skladby nás kontaktujte, rádi s vámi vše prokonzultujeme (kontakt zde).