Pasivní a nízkoenergetické domy

Rozhodujete se? Zda si nechat postavit nízkoenergetický nebo pasivní dům?

Rádi bychom Vám ve vašem rozhodování pomohli, níže si může přečíst základní informace o této problematice a rozhodnout se, zda zvolit stavbu pasivního domu čiPasivní dům​ nízkoenergetického domu.

Nízkonákladové domy nabízí nejen nižší náklady na vytápění, ale také vyšší komfort: pasivní rodinný dům si udržuje příjemné teploty stejné v zimě i v létě stálý přívod čerstvého vzduchu, který zabezpečuje nucené větrání všech místností.

Pasivní domy vám ušetří až 90% nákladů spojené s vytápěním domu. Jejich  tepelná ztráta je minimální a díky tomu se potřeba tepelné energie pohybuje pod 20 kWh ročně. Pro zajištění komfortní tepelné pohody v zimním období není nutné investovat do nákladných topných systémů jako u běžné výstavby. Pasivní dům v maximální možné míře využívá tepelných zisků ze slunečního záření a vnitřních zdrojů tepla. 

Rozdíl mezi nízkoenergetickou a pasivní výstavbou

V zásadě lze postavit nízkoenergetický i pasivní dům ze stejných materiálů, ovšem u pasivních domů je využita silnější vrstva tepelné izolace, odizolovány jsou tepelně i základy a to nejlépe z pěnového skla, parozábrany a další instalované prvky včetně otvorových výplní musí skutečně zajistit naprostou vzduchotěsnost. Odlišný je pak i způsob bydlení, jelikož v pasivním domě prostě zásadně nevětráme okny a dveřmi. 

Život v pasivním domě neznamená pouze úsporu nákladů na vytápění, ale můžete také počítat s tím, že se zbavíte většiny svých zdravotních problémů. Zařízení, které pracuje i v noci, filtruje vzduch a tím ho zbavuje škodlivých nečistot a prachu.

Díky tomu, že stroj přivede vždy přesně tolik vzduchu, kolik potřebujete, se nemusíte bát plísní, které tak často trápí obyvatele rekonstruovaných panelových domů. Uvnitř domu dýcháte pouze čerstvý vzduch.

Pasivní dům má spoustu výhod:nákres domů

  • vyšší komfort života
  • extrémně nízké náklady na vytápění
  • stálý přívod čerstvého vzduchu
  • netvoří se průvan
  • vysoká tepelná pohoda v místnosti
  • příjemné teploty v zimě i v létě

Úspora tepla

Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy. U běžného rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 metrů čtverečních, to dělá 1800 kilowatthodin. Pro vytápění místnosti o velikosti 20 metrů čtverečních stačí 200 wattů, pro porovnání tepelný výkon člověka v klidu je 80 wattů, výkon stolního počítače 250 wattů.

Pasivní domy musí dle uznávaných standardů Passivhaus Institutu v Darmstadtu splňovat několik požadavků:

  • měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně 15 kWh/(m2a),
  • neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6-1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěs-nostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu,
  • celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2a). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci, a tudíž nám dává komplexnější pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Použijeme-li jako zdroj například elektřinu, musíme díky neefektivní výrobě při výpočtu primární energie vynásobit výsledek třemi. V konečném důsledku to vyjadřuje i výši provozních nákladů ve vztahu  k použitému zdroji energie.

Kvalitní pasivní dům by měl dokladovat dodržení předepsaných parametrů prostřednictvím oficiální kontroly kvality - certifikace.

Pro optimalizaci návrhu a hodnocení energetické bilance pasivních domů je celoevropsky nejčastěji používán návrhový nástroj PHPP (Passive House Planning Package), který pracuje s dostatečnou přesností potřebnou pro pasivní domy. Jde o jednoduchý návrhový nástroj, který umožňuje architektům a projektantům spolehlivě vypočítat energetickou bilanci a optimalizovat jejich návrhy.

Přehledněji následující tabulka:

domy běžné ve 70.-80. letech současná novostavba nízkoenergetický dům pasivní dům nulový dům, dům s přebytkem tepla
charakteristika
zastaralá otopné soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken, nezateplené, špatně izolující konstrukce, přetápí se klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni požadavků normy otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání řízené větrání s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů
potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]
většinou nad 200 80 - 140 méně než 50 méně než 15 méně než 5

Stavební konstrukce pro pasivní a nízkoenergetický dům 

Volba obvodových konstrukcí pasivních a nízkoenergetických domů je individuální. 
Stavební materiál může být různý. Od nejrůznějších druhů dřevostaveb, železobetonových skořepinových systémů až po klasické zděné stavby. Zde však musíme připomenout, že jednovrstvé zdivo tradičního typu je pro nízkoenergetické a pasivní domy ZCELA NEBHODNÉ a NEDOSTAČUJÍCÍ.  

A Z NÁSLEDUJÍCÍHO DŮVODU:dům
Při porovnání variant řešení obvodových konstrukcí není dostatečným argumentem cena za 1 m2, konstrukci je potřeba posuzovat jako celek. Zde musíme zohlednit konstrukční úpravy napojení na navazující konstrukce, spojovací prvky, kotvení stěn k vodorovným konstrukcím apod. 

Nejvhodnější volbou stavebního materiálu pro stavbu masivního nízkoenergetického a pasivního domu je vápenopískový blok, betonová tvárnice při tl., zdiva nosných stěn 175mm dosahujeme dostatečné pevnosti v tlaku, akumulace tepla, akustického útlumu a mikroklimatu uvnitř objektu. 

Pořízení pasivního domu nebo nízkoenergetického domu se při současné úrovni cen v ČR výrazně neliší od běžné výstavby. Navýšení zpravidla činí (maximálně do 15 %). Architektonický vzhled pasivního domu nebo nízkoenergetického domu nemusí nijak vybočovat. Návratnost nákladů je při současných cenách energií v horizontu do 10 let. 

Od roku 2025 by mělo být nemožné postavit jinou novostavbu než alespoň v pasivním standardu, případně dokonce dům nulový či aktivní, který dovede odevzdat přebytky energie do veřejné sítě.
Využijte našich zkušeností a neváhejte nás kontaktovat cimburek@condasro.cz.