Stropní desky YTONG

Montované stropní systémy Ytong Klasik a Ytong Ekonom sestávají z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek z pórobetonu Ytong. Železobetonové nosníky jsou vyztuženy ocelovu svařovanou příhradovou výztuží. Při montáži tvoří ztracené bednění a současně oporu pro položení vložek Ytong. Jde o vodorovnou nosnou konstrukci, jejíž užití je podmíněno zpracováním statického posudku a vypracováním výkresu její skladby a skladby doplňkové výztuže.

STROP YTONG KLASIK

Výhody:

 • tradiční vložkový strop s nadbetonávkou
 • Vysoká únosnost hotové konstrukce i při extrémních rozpětích
 • Variabilní umístění příček
 • Velmi dobrý akustický útlum
 • Rychlá, snadná a bezpečná montáž
 • Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky stropu

Ytong - strop Klasik je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě z prefabrikovaných železobetonových nosníků. Strop z nosníků a vložek je vodorovnou nosnou konstrukcí stropních vložek Ytong z pórobetonu P2-500, monolitické zálivky a přebetonování z betonu C20/25. Konstrukce tvoří po zmonolitnění železobetonový žebrový strop s konstrukční tloušťkou od 240 mm. Třídu betonu, tloušťku přebetonování a vyztužení závazně určuje individuální statický výpočet. Strop je určen především pro bytové a občanské stavby. Pro její realizaci je nutno vypracovat kladečský plán ověřený 

STROP YTONG EKONOM

Výhody:

 • Inovativní vložkový strop bez nadbetonávky a KARI sítí
 • Nejpřesnější konstrukce bez dalšího vyrovnávání před pokládkou podlahy
 • Úsporné tloušťky stropu (od 200 mm)
 • Rychlá, snadná a bezpečná montáž
 • Vhodný pro svépomocnou výstavbu
 • Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky stropu

Systém Ytong Ekonom - montovaný konstrukční systém pro stropy, skládající se z ŽB nosníků Ytong a vložek Ytong+  .

Montáž je prováděna tradičním postupem:

 1. uložení nosníků,
 2. podepření konstrukce (případné nadvýšení viz tabulka stropní nosníky),
 3. položení vložek,
 4. zálivka betonem.

Položená konstrukce Ytong Ekonom se nenadbetonovává, pouze se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Minimální třída betonu pro zálivku je C20/25. Konstrukce je určena především pro rodinné domy, bytové a občanské stavby. 

Toto je kontrukce stropu s podélnými a příčnými nosníky, která nevyžaduje vrchní nadbetonávku a plošné vyztužení. Díky tomu je cenově výhodnější. Toto řešení umožňuje realizovat stropy v tlošťce již od 200mm. Na připravenou konstrukci Ytong Ekonom se tedy již neukládá finální vrstva z betonu, ale pouze se vybetonují podélná a příčná žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Minimální třída betonu pro zálivku je C20/25. 

ytong

 

 

ytong desky