Hrubá stavba

Realizujeme výstavbu hrubých staveb z cihelných tvárnic, vápno-pískových cihel nebo bloků nebo z pěnosilikátových tvárnic.

 • Realizaci hrubých staveb provádíme na klíč po celé České republice a Slovenské republice.
 • Stavbu provádí tým zkušených a osvědčených zaměstnanců, kteří byli proškoleni a certifikováni přímo výrobci zdících materiálů.
 • Garance u realizace hrubé stavby je 60 měsíců – 5 let.

Postup prací hrubé stavby:

 • terénní, zemní a výkopové práce, vytyčení či zaměření stavby
 • realizace přípojek inženýrských sítí, vodorovné (ležaté) rozvody v základech
 • realizace základových pasů a základové desky (přesněji základů, jelikož se u RD ve většině případů nejedná o skutečnou základovou desku)
 • hydroizolace základové desky (často souvisí i s ochranou před radonem) či alespoň míst, kde bude založeno nosné zdivo a příčky
 • realizace svislých nosných konstrukcí včetně překladů pro stavební otvory a věnců
 • realizace vodorovných nosných konstrukcí (stropů, případně balkónů a lodžií)
 • realizace vnitřního zdiva
 • realizace střešní konstrukce včetně položení krytiny, prostupu komína a dalších prostupů a případných atik
 • izolování vodorovných a svislých stavebních konstrukcí
 • a nakonec i technologická přestávka – vymrznutí stavby realizované mokrou cestou (často však dnes není nutné, i když je doporučováno, například broušené cihelné bloky lze spojovat i na speciální stavební pěnu a navíc se mnohé stavby staví jako „montované“ ze sendvičových desek)
 • realizace výplní stavebních otvorů – oken a vchodových i balkónových dveří

Dále také provádíme přípojky inženýrských sítí